dane a poplatky

Nová nehnuteľnosť
Staršia nehnuteľnosť
Uvedené údaje platia pre nehnuteľnosti zakúpené priamo od developera.

dane

V prípade novej nehnuteľnosti je nutné uhradiť daň z pridanej hodnoty (IVA) vo výške 10 % kúpnej ceny a tzv. kolkovnej (AJD) vo výške 1,2 - 1,5 % kúpnej ceny.

Poplatky

Ďalšie náklady spojené s kúpou nehnuteľnosti zahŕňajú poplatky za notárske a advokátske služby, bankové výdavky, poplatky spojené s prípadným úverom aj s prevodom vlastníctva v katastri nehnuteľností.

- notár

Notársky poplatok zahŕňa prípravy zmlúv zakladajúcich nárok na nehnuteľnosť "Escritura" a overenie pravosti podpisov. Výška poplatku pre notára sa odvíja od ceny nehnuteľnosti a zložitosti dokumentov. Tradične sa hýbe okolo 0,5 % z kúpnej ceny.

- kataster

Po dokončení procesu kúpy je nový majiteľ zapísaný do katastra nehnuteľností ako vlastník. Poplatok za tento zápis sa pohybuje v rozmedzí 0,5 – 1,0 % kúpnej ceny.

- právne záležitosti

Pokiaľ od Vás právnik dostane plnú moc, môže celý proces kúpy nehnuteľnosti vybaviť bez Vašej prítomnosti a tým zjednodušiť potrebné úkony. Právnik kontaktuje developera a ním dodanú kúpnu zmluvu pre Vás preloží. Pred podpísaním kúpnej zmluvy si advokát prezrie exteriér aj interiér nehnuteľnosti a skontroluje, či je všetko v poriadku a zodpovedá dohodnutým podmienkam, rozmerom a vybaveniu, a podobne. Rovnako za Vás advokát vybaví prevod peňazí medzi bankou a developerom.

Taktiež Vám pomôže zaistiť všetku potrebnú dokumentáciu, vrátane poistenia nehnuteľnosti a prípadné zriadenie hypotekárneho úveru. V neposlednom rade Vám taktiež zriadia trvalé platby za vodu a elektriku.

(Zriadenie čísla "NIE", založenie účtu v Španielsku, Vybavenie náležitostí : poplatok za prepis, poplatok za notára, daň z prevodu, poplatok za zápis do katastra nehnuteľností, závet, prihlásenie na odber vody, elektriny, internetu, odpad.)

- banka

Pokiaľ je kúpa nehnuteľnosti financovaná hypotékou, bude kontaktovaná vybraná banka, ktorá si vyžiada finančné doklady osoby/osôb žiadajúcich o hypotéku a na základe príjmov/majetku, finančnej situácie a podobne predbežne schváli hypotéku, ktorá potom bude definitívne schválená po vykonaní odhadu nehnuteľnosti znalcom, ktorého banka na tento účel určí.

dane

V prípade, že nie ste prvými majiteľmi, je nevyhnutné uhradiť daň z prevodu (ITP), ktorej výška sa mení v závislosti od oblasti, v ktorej je nehnuteľnosť postavená. Napríklad v Andalúzii sa táto daň pohybuje vo výške 8-10%, v Murcii 8% a vo Valencii 10% z kúpnej ceny nehnuteľnosti.

Poplatky

Ďalšie náklady spojené s kúpou nehnuteľnosti zahŕňajú poplatky za notárske a advokátske služby, bankové výdavky, poplatky spojené s prípadným úverom aj s prevodom vlastníctva v katastri nehnuteľností.

- notár

Notársky poplatok zahŕňa prípravy zmlúv zakladajúcich nárok na nehnuteľnosť "Escritura" a overenie pravosti podpisov. Výška poplatku pre notára sa odvíja od ceny nehnuteľnosti a zložitosti dokumentov. Tradične sa hýbe okolo 0,5 % z kúpnej ceny.

- kataster

Po dokončení procesu kúpy je nový majiteľ zapísaný do katastra nehnuteľností ako vlastník. Poplatok za tento zápis sa pohybuje v rozmedzí 0,5 – 1,0 % kúpnej ceny.

- právne záležitosti

Pokiaľ od Vás právnik dostane plnú moc, môže celý proces kúpy nehnuteľnosti vybaviť bez Vašej prítomnosti a tým zjednodušiť potrebné úkony. Právnik kontaktuje developera a ním dodanú kúpnu zmluvu pre Vás preloží. Pred podpísaním kúpnej zmluvy si advokát prezrie exteriér aj interiér nehnuteľnosti a skontroluje, či je všetko v poriadku a zodpovedá dohodnutým podmienkam, rozmerom a vybaveniu, a podobne. Rovnako za Vás advokát vybaví prevod peňazí medzi bankou a developerom.

Taktiež Vám pomôže zaistiť všetku potrebnú dokumentáciu, vrátane poistenia nehnuteľnosti a prípadné zriadenie hypotekárneho úveru. V neposlednom rade Vám taktiež zriadia trvalé platby za vodu a elektriku.

(Zriadenie čísla "NIE", založenie účtu v Španielsku, Vybavenie náležitostí : poplatok za prepis, poplatok za notára, daň z prevodu, poplatok za zápis do katastra nehnuteľností, závet, prihlásenie na odber vody, elektriny, internetu, odpad.)

- banka

Pokiaľ je kúpa nehnuteľnosti financovaná hypotékou, bude kontaktovaná vybraná banka, ktorá si vyžiada finančné doklady osoby/osôb žiadajúcich o hypotéku a na základe príjmov/majetku, finančnej situácie a podobne predbežne schváli hypotéku, ktorá potom bude definitívne schválená po vykonaní odhadu nehnuteľnosti znalcom, ktorého banka na tento účel určí.

Miroslav Antoška

+421 948 445 878spanielsko@38rk.sk
Námestie svätého Egídia 65/22
058 01  Poprad
Slovensko
38RK © 2024 | Všetky práva vyhradené
Ochrana osobných údajov
Cookies
Vytvorené spoločnosťou Eggresh
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram